Władze

Walne Zebranie

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia UTW w Rychwale

 

Zarząd

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami Członków

 

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia

 

zarząd utw 

 

 Skład Zarządu

Prezes – Magdalena Leśna

Wiceprezes – Anna Goza

Skarbnik – Halina Juźwiak

Sekretarz – Jadwiga Micyk

Członek – Zofia Brzęcka