Rekrutacja

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do naszego grona UTW w Rychwale

Zapraszamy wszystkich chętnych  do aktywnego spędzania czasu, pogłębiania swoich zainteresowań i rozwijania pasji, zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń w ramach bogatego i różnorodnego programu UTW w Rychwale.

Przy przyjmowaniu członków stosowana jest tzw. zasada otwartych drzwi – tzn., że członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz będzie opłacała na bieżąco składkę członkowską w wysokości 60zł na rok.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

Wypełnioną deklarację  można składać w siedzibie UTW mieszczącej się

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rychwale ul. Tuliszkowska 1